Muskettisoturit Lepistöntie 39, 34130 Ylöjärvi
puh. 050-550 5591, ohjaajat@muskettisoturit.fi
Muskettisoturit
Lepistöntie 39, 34130 Ylöjärvi
puh. 050-550 5591
email. ohjaajat@muskettisoturit.fi
 

MUSKETTISOTURIT

Muskettisoturit tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja kunnille ja kuntayhtymille. Muskettisoturit tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon palveluita 12-18 -vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja talossa on asuinpaikka seitsemälle lapselle.  Muskettisoturit toimii vuonna 2004 valmistuneessa kauniissa ja kodikkaassa kolmikerroksisessa kivitalossa rauhallisen luonnon keskellä Ylöjärven Ylisillä hyvien bussiyhteyksien varrella. Ylöjärven keskustaan meiltä on matkaa noin 8km ja Tampereelle noin 20km.

Tavoitteena on laitoshoidon aikana välttää pitkäaikaisen sijaishuollon tarve tarjoamalla kokonaisvaltaista perhetyön palvelua perheen kaikille jäsenille.

PALVELUMALLI

Pyrimme siihen, että nuori palaa perheeseensä ja opiskeluihinsa, kenties löytää harrastuksen ja suuntautuu työelämään. Talomme arki on kodinomainen arki, jossa aikuiset ovat vahvasti läsnä tukemassa nuoria eteenpäin matkalla kohti tavoitteitaan. Työotteemme perustuu kiintymyssuhdeteoriaan ja sen arvoille (leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus, empatia).  

Palvelumallin avaintekijöinä ovat nuoren ja koko perheen vahvuudet huomioiva lähestymistapa, perhekeskeisyys, nuoren systeemiseen perheterapiaan perustuva sosiaalinen ja psykiatrinen tuki sekä aktiiviseen toimintaan perustuva kuntoutuminen. Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Muskettisoturit on tavoitteellisen työotteen terapeuttinen koti, jossa pyrimme kriisien laukeamiseen sekä kasvamista haittaavien kierteiden katkaisemiseen.  Haluamme rakentaa turvallisuutta, uusia toimintamalleja sekä eheytymistä nuoren ja hänen perheensä elämään.

 Muskettisotureissa työskentelee sosiaali- ja terveysalan vahvoja ammattilaisia.  Henkilöstöllämme on työkokemusta lastensuojelutyöstä, psykiatrisesta työstä, kriisi- ja traumatyöskentelystä, tavoitteellisesta päihdekuntoutuksesta sekä perhetyöstä. Muskettisotureiden arki on nuoren näkökulmasta lähtöisin rakennettu ja vastaamme lapsen tarpeisiin kokonaisvaltaisesti hyvän ja turvallisen elämisen ympäristössä. 

Tuemme lapsen ja perheen voimaantumista ja sijoituksen kriteerien purkautumista työmme kautta. Muskettisotureiden ydinsanoja kiintymyssuhteen lisäksi ovat nuorten ja perheiden tyytyväisyys, kodinomaisuus, jämäkkä interventio, ilo sekä nuoren ja perheen kokema perhetyökentelysuhteen arvo.

Muskettisotureilla on kuntouttava ja osallistava työote, johon otamme lapset mukaan. Muskettisotureilla lapsi on vuorovaikutuksessa toisiin lapsiin, vanhempiinsa, verkostoonsa ja ammatillisiin aikuisiin. Lasta tuetaan läsnäoloon, liikuntaan, rajoihin, terveelliseen ruokaan ja toivoon. Ajattelemme, että lapsen kasvua tukee aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen.

Tuotamme aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan kautta parempaa elämää sekä lapselle että koko perheelle. Muskettisoturit on luotettava, positiivisen ja kannustavan ilmapiirin omaava asiantuntijaorganisaatio.  Vaativaa työtämme tekee saumaton, suurella sydämellä varustettu reflektoiva tiimi. Muskettisoturit on lämminhenkinen kasvamisen talo, jossa nuoren on hyvä asua. 

Terveisin,

Muskettisoturit